Protokół z postępowania 6/CBR/PS/2019

Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 24.05.2019r. do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-6-CBR-PS-2019.pdf

Protokół z postępowania 5/CBR/PS/2019


Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 24.05.2019r. do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-5-CBR-PS-2019.pdf

Protokół z postępowania 4/CBR/PS/2019


Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 24.05.2019r. do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-4-CBR-PS-2019.pdf

Protokół z postępowania 3/CBR/PS/2019


Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 24.05.2019r. do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-3-CBR-PS-2019.pdf

Protokół z postępowania 2/CBR/PS/2019


Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 24.05.2019r. do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-2-CBR-PS-2019.pdf

Szkolenie ANSYS

Szkolenie ANSYS

Ekipa Centrum Badań i Rozwoju podnosi swoje kwalifikacje szlifując znajomość ANSYS, Inc., dzięki fachowcom z Symkom

Protokół z postępowania 1/CBR/PS/2019

Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 07.05.2019 do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma Tespol Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-1-CBR-PS-2019.pdf

INFORMACJA

do Ogłoszeń 2-6/PS/CBR/2019

W związku z otrzymanymi pytaniami do Postępowań Ofertowych:
2/PS/CBR/2019, 3/PS/CBR/2019, 4/PS/CBR/2019, 5/PS/CBR/2019, 6/PS/CBR/2019

niniejszym wyjaśniamy:

1 Czy Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert ostatecznych w związku z brakiem opublikowania projektów umów przed terminem składania ofert?

Odpowiedź: W związku z brakiem opublikowania projektów umów przed terminem składania ofert (14.05.2019 r.) , informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert do 24.05.2019r

Biorąc pod uwagę powyższe informujemy:

1. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00.

2. Termin dostawy przyrządów zostaje przesunięty na 31.07.2019.

3. Oferenci, którzy złożyli oferty do dnia dzisiejszego tj. 14.05.2019 mają prawo je wycofać i złożyć powtórnie do dnia 24.05.2019.

4. Wzór umowy zostanie udostępniony do dnia 21.05.2019r.

Informacja w postaci pliku PDF do pobrania:

nowa informacja o przesunięciu terminu.pdf