Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Od dnia 26 grudnia 2018r. do dnia 25 grudnia 2021r. obowiązują następujące taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę:

Podstawa prawna (Decyzja nr WA.RET.070.1.221.9.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. PaństwowegoGospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.11.2018r. Opublikowane w dniu 18.12.2018r. link