Protokół z postępowania 6/CBR/PS/2019

Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 24.05.2019r. do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-6-CBR-PS-2019.pdf

Protokół z postępowania 5/CBR/PS/2019


Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 24.05.2019r. do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-5-CBR-PS-2019.pdf

Protokół z postępowania 4/CBR/PS/2019


Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 24.05.2019r. do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-4-CBR-PS-2019.pdf

Protokół z postępowania 3/CBR/PS/2019


Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 24.05.2019r. do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-3-CBR-PS-2019.pdf

Protokół z postępowania 2/CBR/PS/2019


Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 24.05.2019r. do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-2-CBR-PS-2019.pdf

Protokół z postępowania 1/CBR/PS/2019

Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 07.05.2019 do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma Tespol Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-1-CBR-PS-2019.pdf

INFORMACJA

do Ogłoszeń 2-6/PS/CBR/2019

W związku z otrzymanymi pytaniami do Postępowań Ofertowych:
2/PS/CBR/2019, 3/PS/CBR/2019, 4/PS/CBR/2019, 5/PS/CBR/2019, 6/PS/CBR/2019

niniejszym wyjaśniamy:

1 Czy Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert ostatecznych w związku z brakiem opublikowania projektów umów przed terminem składania ofert?

Odpowiedź: W związku z brakiem opublikowania projektów umów przed terminem składania ofert (14.05.2019 r.) , informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert do 24.05.2019r

Biorąc pod uwagę powyższe informujemy:

1. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00.

2. Termin dostawy przyrządów zostaje przesunięty na 31.07.2019.

3. Oferenci, którzy złożyli oferty do dnia dzisiejszego tj. 14.05.2019 mają prawo je wycofać i złożyć powtórnie do dnia 24.05.2019.

4. Wzór umowy zostanie udostępniony do dnia 21.05.2019r.

Informacja w postaci pliku PDF do pobrania:

nowa informacja o przesunięciu terminu.pdf

INFORMACJA

do Ogłoszeń 2-6/PS/CBR/2019

W związku z otrzymanymi pytaniami do Postępowań Ofertowych:
2/PS/CBR/2019, 3/PS/CBR/2019, 4/PS/CBR/2019, 5/PS/CBR/2019, 6/PS/CBR/2019

niniejszym wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert ostatecznych na dzień 14.05.2019?

Odpowiedź: W związku z terminem składania ofert (od 26-04-2019 do 07-05-2019) pokrywającym się z okresem urlopowym oraz z dniami wolnymi od pracy z racji uroczystości państwowych, informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert do 14.05.2019r

2. Czy Zamawiający definiując przewidziany termin dostawy urządzeń na 31.05.2019 jest świadomy, że na dostawę urządzeń od momentu wpłynięcia ofert pozostanie około 23 dni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający jest świadomy. W związku z powyższym do realizacji dostawy został dopuszczony sprzęt wyprodukowany od początku 2019r.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę przewidzianego terminu dostawy urządzeń na 31.07.2019?

Odpowiedź: Ze względu na krótki termin realizacji dostawy przyrządów przez Oferentów – bardzo trudnego bądź niemożliwego do zrealizowania dla specjalizowanego sprzętu, termin dostawy zostaje wydłużony do 31.07.2019r.

4. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę bardzo krótki czas dostawy specyfikowanych urządzeń dopuszcza spełniający wymagania sprzęt używany (powystawowy), z aktualną kalibracją oraz gwarancją?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu używanego. Natomiast dopuszczalna jest dostawa sprzętu nowego, wyprodukowanego od początku 2019r.

Biorąc pod uwagę powyższe informujemy:

1. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00.

2. Termin dostawy przyrządów zostaje przesunięty na 31.07.2019.

3. Oferenci, którzy złożyli oferty do dnia dzisiejszego tj. 07.05.2019 mają prawo je wycofać i złożyć powtórnie do dnia 14.05.2019.

4. Wzór umowy zostanie udostępniony do dnia 10.05.2019r.

Informacja w postaci pliku PDF do pobrania:

Informacja_ws_ postepowan_ofertowych.pdf