Ogłoszenie 8/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu urządzenia sterująco – pomiarowego czasu rzeczywistego.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa komponentów urządzenia sterująco – pomiarowego czasu rzeczywistego produkcji National Instruments.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 09.05.2019.

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

8-CBR-PS-2019-Ogloszenie_postepowanie_ofertowe.pdf
8-CBR-PS-2019-Zapytanie_Ofertowe.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr1.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr2.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr3.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr4.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr5.pdf

Ogłoszenie 7/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu oprogramowania LabVIEW.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa jednej licencji oprogramowania LabVIEW Professional.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

7-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - postępowanie ofertowe - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz ofertowy - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - LabVIEW.pdf

Ogłoszenie 6/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do obrazowania i szczegółowych pomiarów parametrów i rozkładu mocy i szumów w dziedzinie częstotliwości i czasu sygnałów elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do dnia 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

6-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_6`2019.pdf

Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy_6-PS-CBR-2019.doc

Ogłoszenie 5/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do obrazowania i szczegółowych pomiarów parametrów i przebiegu mocy szybkich i krótkich impulsów elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości jednocześnie w kilku punktach badanych układów lub rozbudowa posiadanego zgodnie z opisaną konfiguracją.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego lub rozbudowa z transportem.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

5-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_5`2019.pdf


Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy_5-PS-CBR-2019.doc


Uwaga:
W przypadku realizacji przedmiotu umowy w postaci modyfikacji urządzenia Zamawiającego –  załączony projekt umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Ogłoszenie 4/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do obrazowania i szczegółowej analizy parametrów i przebiegu charakterystyk obwodów i urządzeń wielkiej częstotliwości wraz z wyposażeniem dodatkowym lub rozbudowa posiadanego zgodnie z opisaną konfiguracją.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego lub rozbudowa z transportem.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

4-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_4`2019.pdf


Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy_4-PS-CBR-2019.doc


Uwaga:
W przypadku realizacji przedmiotu umowy w postaci modyfikacji urządzenia Zamawiającego –  załączony projekt umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Ogłoszenie 3/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do dokładnych / wzorcowych pomiarów poziomu mocy ciągłej lub uśrednionej przebiegów elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości z użyciem przetwornika termistorowego dla weryfikacji pomiarów prowadzonych miernikami o mniej dokładnej metodzie pomiarowej.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

3-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załacznik Nr 2 do Zapytania Ofertoweg o - Formularz Ofertowy - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_3`2019.pdf


Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy_3-PS-CBR-2019.doc

Ogłoszenie 2/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do jednoczesnego obrazowania i szczegółowej analizy parametrów i przebiegu mocy szybkich i krótkich impulsów elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości oraz dodatkowych sygnałów małej częstotliwości.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

2-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Załacznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Załacznik Nr 2 do Zapytania Ofertoweg o - Formularz Ofertowy - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_2`2019.pdf


Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy _2-PS-CBR-2019.doc

Ogłoszenie 1/CBR/PS/2019

dotyczące przedłużenia licencji oprogramowania CST Studio Suite koniecznych do przeprowadzenia kompleksowych symulacji elektromagnetycznych z uwzględnieniem ładunków przestrzennych.

Przedmiotem zamówienia jest uaktualnienie posiadanego oprogramowania do najnowszej wersji, przedłużenie subskrypcji licencji oprogramowania CST Studio Suite, oraz usługa wsparcia technicznego (ang. Maintenance).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

1-CBR-PS-2019 Ogłoszenie postępowanie ofertowe CST.pdf
1-CBR-PS-2019 Zapytanie ofertowe CST.pdf
1-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Specyfikacja Zamówienia CST.pdf
1-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy CST.pdf
1-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do oferty.pdf
1-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do oferty.pdf
1-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do oferty.pdf