INFORMACJA

do Ogłoszeń 2-6/PS/CBR/2019

W związku z otrzymanymi pytaniami do Postępowań Ofertowych:
2/PS/CBR/2019, 3/PS/CBR/2019, 4/PS/CBR/2019, 5/PS/CBR/2019, 6/PS/CBR/2019

niniejszym wyjaśniamy:

1 Czy Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert ostatecznych w związku z brakiem opublikowania projektów umów przed terminem składania ofert?

Odpowiedź: W związku z brakiem opublikowania projektów umów przed terminem składania ofert (14.05.2019 r.) , informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert do 24.05.2019r

Biorąc pod uwagę powyższe informujemy:

1. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00.

2. Termin dostawy przyrządów zostaje przesunięty na 31.07.2019.

3. Oferenci, którzy złożyli oferty do dnia dzisiejszego tj. 14.05.2019 mają prawo je wycofać i złożyć powtórnie do dnia 24.05.2019.

4. Wzór umowy zostanie udostępniony do dnia 21.05.2019r.

Informacja w postaci pliku PDF do pobrania:

nowa informacja o przesunięciu terminu.pdf