KNTWRE 2018 – Sesja Plakatowa

W trakcie konferencji przewidziano ponad godzinę na zapoznanie się z 33 pracami uczestników w bardziej otwartej dyskusji jaką jest właśnie sesja plakatowa. CBR przygotowało swój poster dotyczący weryfikacji obliczeń numerycznych magnetronu impulsowego dużej mocy pracującego w paśmie L.