KNTWRE 2018

XII Konferencja Naukowo – Techniczna Systemów Rozpoznawania i Walki Radioelektronicznej

Mamy zaszczyt aktywnie uczestniczyć w tegorocznej, już dwunastej konferencji. Honorowy Patronat objął Szef Sztabu Generalnego WP, zaś Patronat Naukowy – Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Na niespełna trzy dni zaplanowano siedem sesji po 36 wykładów i prawie dwugodzinną sesję z 33 plakatami.