Kontakt

KUBARA LAMINA S.A.
ul. Puławska 34
05-500 Piaseczno

Sekretariat:

tel.: +48 22 756 76 60, +48 22 398 91 42
fax: +48 22 757 07 28, +48 22 750 08 84
e-mail: sekretariat@kubaralamina.com

Regon: 890560994
NIP: 8860022560

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000101473
Kapitał zakładowy 3 000 000 zł