O Nas

Kim jesteśmy

Od 57 lat KUBARA LAMINA (pierwotna nazwa: Zakłady Lamp Nadawczych LAMINA) zajmuje ważną pozycję w gospodarce Polski i Świata jako producent wyrobów mikrofalowych oraz przyrządów półprzewodnikowych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i nabytych kompetencjach zajmujemy pozycję lidera w swojej branży, który ma ambicje stać się wiodącym producentem zaawansowanego technologicznie wyrobu skierowanego do przemysłu elektroenergetycznego, elektrycznego oraz obronnego. Naszym Klientom oferujemy niezawodne produkty i usługi. Rozwijamy zasoby, by szybko reagować na zmiany zachodzące na świecie i spełniać różne wymagania klientów w kraju oraz za granicą. Dzięki twórczemu rozwojowi i transferowi myśli technicznej, a także współpracy z czołowymi krajowymi placówkami naukowo – badawczymi możemy poszczycić się sukcesami przy wprowadzaniu na rynek, nowych unikatowych wyrobów. Filozofia Wartość firmy budujemy w sposób świadomy i odpowiedzialny. Najważniejsza jest dla nas wiara w sukces, przywództwo firmy, jakość oferowanych wyrobów, a także zadowolenie naszych pracowników. Sami kształtujemy przyszłość Stawiamy na własną markę Myślimy i działamy w katergoriach partnerstwa Polegamy na naszych pracownikach Chronimy środowisko Nasze cele Osiągniecie pozycji silnej i konkurencyjnej organizacji biznesowej na rynku światowym w obszarze produkcji wyrobów mikrofalowych dla przemysłu zbrojeniowego oraz wyrobów półprzewodnikowych dla sektora energetycznego i elektroenergetycznego, Dążymy do tego, by stać się nowoczesną i odpowiedzialną społecznie organizacją biznesową, która współpracuje i konkuruje z podobnymi Przedsiębiorstwami na świecie.