Projekt 1 NCBiR

Spółka Kubara Lamina realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: DOB-1-1/1PS/2014