Protokół z postępowania 1/CBR/PS/2019

Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Do dnia 07.05.2019 do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma Tespol Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław.

Link do Protokołu w PDF:
Protokol_z_postepowania-1-CBR-PS-2019.pdf